top of page

Tidigare projekt

Effektiv rådgivning

Ny produktintroduktion

I konsultbranschen är varje situation unik och kräver en specifik uppsättning lösningar. I det här projektet hjälpte jag min klient att definiera idealresultatet för situationen. Med hjälp av strategisk planering kunde vi uppnå ett utmärkt slutresultat.

Teknikinköp och upplärning

Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur jag jobbar för mina klienters bästa intressen. Vi började med att göra en genomgående budgetanalys och gjorde sedan gradvis en långsiktig plan för kommande faser. För mer information, kontakta mig idag.

Processautomatisering

I det här projektet hjälpte jag kunden ta fram en kortsiktig plan med långsiktiga resultat. Därefter bistod jag med expertråd och strategisk planering för att hjälpa dem implementera projektet i praktiken. Vill du lära dig mer om mina tjänster?

bottom of page